ประกาศสภา อบต.ช่องแคบ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่4 ประจำปี 2559  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ค. 2560 เวลา 12.57 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ

ผู้เข้าชม 180 ท่าน