รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ค. 2560 เวลา 14.27 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ

ผู้เข้าชม 150 ท่าน