สรุป เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ธ.ค. 2560 เวลา 09.36 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ

ผู้เข้าชม 125 ท่าน