ประกาศ อบต.ช่องแคบ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ สมัยสามัญที่3 ประจำปี พ.ศ.2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 10.55 น. โดย คุณ นิตยา สวนมีสาร

ผู้เข้าชม 37 ท่าน