ทัศนศึกษาเรือนจำแม่สอด  
 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ และโรงเรียนในพื้นทีองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ได้พาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรม และทัศนศึกษา ณ เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหัวดตาก์

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 14.37 น. โดย คุณ พนารักษ์ เสารอง

ผู้เข้าชม 112 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย