หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น   15 พ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายจ่ายงบการเงินประจำปีงบประมาณ-2561   5 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายจ่ายการรับจ่ายเงินประจำปี-งบประมาณ-2561   5 พ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   17 ต.ค. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ช่องแคบ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ สมัยสามัญที่3 ประจำปี พ.ศ.2561   25 มิ.ย. 2561 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปฏิทินการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลช่องแคบ   22 มิ.ย. 2561 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการยืนแบบแสดงรายยการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจะปี   16 ม.ค. 2561 146
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุป เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   1 ธ.ค. 2560 124
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561   29 พ.ย. 2560 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559   18 ก.ค. 2560 70
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20