ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 22.47 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ

ผู้เข้าชม 112 ท่าน