หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา  
 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และได้เยี่ยมชมและวิธีบริหารการจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 10.54 น. โดย คุณ พนารักษ์ เสารอง

ผู้เข้าชม 80 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย