ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 15.27 น. โดย คุณ นิตยา สวนมีสาร

ผู้เข้าชม 61 ท่าน