หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปิดประกาศสำเนารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561   20 มี.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลช่องแคบ จำนวน 5 โครงการ   6 มี.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลช่องแคบ จำนวน 5 โครงการ   12 ก.พ. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม-ประจำปี-2562   1 ก.พ. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาฌาปณกิจ หมู่ 11 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รายละเอียดตามเอกสารแบ   7 ธ.ค. 2561 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น   15 พ.ย. 2561 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายจ่ายงบการเงินประจำปีงบประมาณ-2561   5 พ.ย. 2561 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายจ่ายการรับจ่ายเงินประจำปี-งบประมาณ-2561   5 พ.ย. 2561 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   17 ต.ค. 2561 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ช่องแคบ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ สมัยสามัญที่3 ประจำปี พ.ศ.2561   25 มิ.ย. 2561 76
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21