หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ      27 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   ข่าวประชาสัมพันธ์   27 มิ.ย. 2562 0
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   27 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   27 มิ.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พบพระ   ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น   27 มิ.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.พบพระ   ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น   27 มิ.ย. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่่องดนตรีไทย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายวิเชียร เมืองใจ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขม ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    26 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางแฉล้ม) หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ประชาสัมพันธ์ ผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 (LPA)   26 มิ.ย. 2562 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2173/td>